TUDNIVALÓK
Biztonsági tudnivalók:

Az akkumulátor folyékony elektrolittal (hígított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen a szemre, bőrre, ruházatra!

Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd - ruha esetén - mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a közelben!

Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.

Az akkumulátor töltésekor (járó gépjármű motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszélyes, ú.n. durranógáz képződik!

Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot használni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését!

Szereléskor tartsuk be a gépjármű kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.

Karbantartás:

Évente egyszer ellenőrizze, vagy szakszervizben ellenőriztesse gépjárműve töltőberendezését. A helyes töltőfeszültség érték: 13,8...14,2V a 12V névleges feszültségű rendszernél. Az akkumulátort és a csatlakozó kábeleket tartsa szárazon és tisztán.

Jótállás:

A jótállás időtartama 10.000 FT eladási ár felett, a fogyasztó részére történő átadástól, illetve a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében, annak mellékletében felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek alkatrészként használt akkumulátor esetében!

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető rendeltetésszerű használat mellett.

© 2016 - Forrásakku - ® Litofilm Kft